تغییر رابط نماینده دامنه های IR

تغییر رابط نماینده دامنه های IR   گاهی اوقات حتما پیش امده است که در موقع خرید دامنه به این مشکل برخورد کرده باشید و هاستینگ به شما بگوید که می بایست رابط های خود را به مجاز ها تغییردهید. اگر در گوگل میگشتید یا کسی به شما این صفحه را معرفه کرده است راه حل رابه شما نشان می دهیم و به ...