اگر از دامنه ملی استفاده میکنید و نیاز به یادگیری آموزش های مرتبط با ثبت دامنه IR و مدیریت این دامنه دارید پیشنهاد میکنیم آموزش های دامنه IR را مطالعه کنید . ما همواره در تلاش برای تولید اموزش های مرتبط با دامنه ملی هستیم و همواره جدید ترین مقالات آموزشی را در این بخش از وبلاگ سابین سرور منتشر میکنیم.

همواره در زمان ثبت دامنه در سابین سرور، میتوانید درصورت داشتن هرگونه مشکلی به این بخش مراجعه کنید و از آموزش های ثبت دامنه استفاده کنید.