اطلاعیه تغییر Server52 آلمان

اطلاعیه تغییر سرور ۵۲ آلمان NVME  سابین سروری های عزیز به اطلاع شما عزیزان می رسانیم. به جهت افزایش سطح کیفیت سرویس دهی و خدمات به شما عزیزان در خارج از کشور با هارد های NVMe دیتاسنتر هتزنر آلمان ، سرور جدید خریداری و آماده شده است و به همین جهت مطابق با اطلاعیه زیر انتقال این سرور آغاز خواهد شد. این اطلاعیه ...