اطلاعیه تغییر یک سرور ایران

اطلاعیه جداسازی سرورهای ایران  سابین سروری های عزیز به اطلاع شما عزیزان می رسانیم. بجهت تغییر زیر ساخت های میزبانی وب ایران در سابین سرور جهت افزایش سطح کیفیت سرویس دهی و خدمات به شما عزیزان و افزایش سطح پایداری سرویس ها و جلوگیری از تکرار مشکلات اخیر در سرور های ایرانی ، تصمیم به خرید سرور های جدید گرفتیم و طی ...