آموزش Force Password Change

آموزش Force Password Change برای امروز سابین سرور قرار است خدمت شما آموزشی مفید را ارائه کنیم. در این آموزش که بیشتر به مباحث امنیتی مربوط است ، قرار است تامین امنیت حدودی از لحاظ رمز عبور را در سی پنل خدمت شما توضیح دهیم.   شاید برای شما هم پیش آمده است که در برخی سایت هایی ثبت نام کرده اید و بعد ...