ما در هر مناسبتی که در تقویم به ثبت رسیده باشد جشنواره هایی را برگذاریم میکنیم . این جشنواره ها بهونه هایی برای ارائه تخفیف های شگفت انگیز به شما عزیزان می باشد . شما میتوانید در جشنواره های سابین سرور سرویس های میزبانی وب را با تخفیف خریداری کنید.