تغییر قالب هاست سی پنل

تغییر قالب هاست سی پنل اگر از استفاده کنندگان کنترل پنل سی پنل باشید شاید برای شما هم پیش بیاید که از محیط پیشفرض سفید آن خسته شده باشید . در این صورت اگر می خواهید قالب سی پنل خود را تغییر دهید توسعه دهندگان سی پنل محیط های متنوعی را برای شما طراحی کرده اند . آموزش ویدئویی تغییر قالب هاست سی ...