جشنواره یلدا

این جشنواره به اتمام رسیده است.

شب یلداست و بخت تو ! اگه بخت باهات یار باشه جوایز ارزشمندی که داخل گردونه شانس هست ، یکیش مال تو خواهد بود . کافیه هر روز یه بار امتحانش کنی !!

بنر یلدا