ریست پرمیشن هاست سی پنل از ssh

تنظیم پرمیشن اکانت هاست سی پنل به حالت پیشفرض از طریق ssh    گاهی وقت ها پیش آمده است که کاربرانتان برای شما تیکت ارسال میکنند تا سطح دسترسی هاستشان را بر روی پیشفرض قرار دهید. یا اگرخودتان مدیر سرور هستید این مورد حتما برای شما هم پیش آمده است که خودتان یا کاربرتان از شما چنین درخواستی می کند. اگر مشکلی در سطوح ...