سرویس ها ارزان میشوند.

سلامی گرم به گرمای این تابستان فوق العاده گرم با یورویی ۲۸ هزارتومانی که حسابی از خجالتمان در می آیند. این بار خبر از گرانی نیست ، طی هفته گذشته ما یک اطلاعیه منتشر کردیم در شبکه های اجتماعی که بازخورد عجیب و بی سابقه ای برای ما داشت و حسابی رفقای عزیزمان مارا شرمنده کردند و از این پست حمایت ...