ساخت اکانت ایمیل در سی پنل

ساخت ایمیل اکانت در سی پنل ممکن است شما مدیر یک شرکت یا سایت بزرگ باشید. در این صورت باید راه ارتباطی با مشتریان و یا کاربران خود داشته باشید. خب شاید با خود بگویید مگر چنین کاری امکان پذیر است؟ تعداد مشتریان و یا کاربران من خیلی زیاد است و نمیتوانم همه آن ها را مدیریت کنم . در همین حین است ...