حذف بکاپ های ذخیره شده در سرورهای میزبانی

حذف بکاپ های ذخیره شده در سرور های میزبانی سابین سرور  طبق بررسی های اخیر در سرور های میزبانی ایران و آلمان متوجه یک موضوع بسیار حساسی شدیم که کاربران نیز گله مند بودند و میگفتند سرعت تقریبا مقداری کم شده است. برآن شدیم و طبق اظهارات کاربرن عزیزمان دست به کار شدیم و تمام سرورها را با ربات بررسی کردیم ...