اطلاعیه مهم – افزایش تعرفه ها

اطلاعیه ویژه و مهمی در رابطه با افزایش قیمت در برخی سرویس ها در سابین سرور  سلام روز های سختی را با هم در سال ۹۷ و ۹۸ گذراندیم. حتی روزهایی ها را باهم بودیم که یورو شد ۲۵ هزارتومان و دلار ۲۲ هزارتومان. اما بازهم هرسختی بود تحمل کردیم و اجازه ندادیم کسب و کارمان زمین گیر شود. حتی در این سختی ...