آموزش اتصال سایت به کلودفلر

کلود فلر چیست و نحوه اتصال سایت به کلود فلر کلود فلر یا Cloud Flare سرویسی برای افزایش سرعت بارگذاری سایت ، بهبود عملکرد سایت و افزایش امنیت آن می باشد. یک سایت در هنگام استفاده از کلود فلر ۴۰ درصد سریعتر ، ۶۰ درصد مصرف کمتر پهنای باند و ۶۵ درصد درخواست های کمتر بهمراه افزایش امنیت را تجربه خواهد کرد ...