دوره آموزش whm

دوره جامع آموزش Whm سی پنل   زمانی می رسد که شما میخواهید در فضای وب ظاهر شوید. در اینصورت شما نیاز به یک هاست یافضای میزبانی خواهید داشت. فضای میزبانی یا هاست به چندین دسته و چندین نوع با سیستم عامل جدا و حتی کنتارل پنل جداگانه تقسیم می شوند. گرافیکی ترین کنترل پنلی که در حال حاضر نیز وجود دارد سی پنل ...